Facturen

Factuur inzicht

Ontbrekende facturen

Er ontbreken een aantal facturen in Mijn Loogman

In Mijn Loogman zijn de facturen in te zien vanaf het gebruik van uw pas. In een twee-wekelijkse cyclus zullen de facturen in de portal ‘Mijn Loogman’ worden geplaatst en heeft u de mogelijkheid om deze online in te zien.

Wilt u ook graag de facturen van de maanden ervoor ontvangen? Dan kunt u het beste contact opnemen met onze klantenservice: 020 645 64 61.